Inschrijven

Kennismaking

Vóór de inschrijving van uw kind, is het prettig om eerst een kijkje te komen nemen op "Op d'n Dijk". Hierbij krijgt u een indruk van het gastouderverblijf en wordt u meer verteld over het reilen en zeilen van gastouderopvang "Op d'n Dijk".

Plaatsing

Als u de keuze voor de plaatsing van uw kind heeft gemaakt, wordt u uitgenodigd voor een intake-gesprek. Het intake-gesprek gaat tezamen met de tussenpersoon van het desbetreffende gastouderbureau. In dit gesprek worden de wensen en gegevens van u en uw kind genoteerd en de specifieke zaken die van belang zijn voor uw kind besproken, zoals dagritme, voeding, ziekte, allergieën en dergelijke. (Gegevens worden vertrouwelijk behandeld)

Overeenkomst gastouderbureau

Als u de keuze hebt gemaakt om uw kind bij mij te plaatsen, heeft u nog een gesprek met het door u gekozen gastouderbureau (Mikz of Kinderopvangthuis). Een gastouderbureau is het bemiddelingsbureau tussen u en mij. Zij verzorgen de planning en administratie en helpen u graag met allerlei praktische zaken rondom kinderopvang, zoals het berekenen van de netto kosten en het aanvragen van de kinderopvangtoeslag. Daarnaast zorgen zij voor vervanging bij ziekte en vakantie.
Het gastouderbureau zorgt voor de overeenkomst. Meer informatie over beide gastouderbureaus kunt u vinden op hun websites (klik op de logo voor meer informatie). Daarnaast kunt u ook contact opnemen met mij.

Website Mikz           Website Kinderopvangthuis 

Wenperiode

Voor veel kinderen is de overgang van het veilige en bekende thuis naar een gastouderopvang een hele stap. Ook voor de ouders valt het in het begin vaak niet mee. Vóór de echte start plan ik met u een wenochtend en/of -middag in.